top of page

Leveringsvoorwaarden

Providing Everything You Need

Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden zoals vermeld op de laatste pagina van deze catalogus van toepassing. De meest recente versie van onze algemene leveringsvoorwaarden kunt u tevens downloaden van onze internetsite, of kan op verzoek worden toegezonden.

 

Prijzen

De in deze catalogus vermelde prijzen gelden per 01-04-2023. Alle eerder afgegeven prijslijsten komen hiermee te vervallen. Alle door ons vermelde prijzen zijn per stuk, tenzij uitdrukkelijk een andere hoeveelheid is aangegeven. Alle prijzen gelden in Euro's en zijn exclusief BTW. Mede gezien de sterke schommelingen van de internationale grondstoffenprijzen, behoudt Xstrel BV zich het recht voor om specificaties en/of prijzen zonder vooraankondiging te wijzigen.

 

Bestellingen

Bestellingen dienen bij voorkeur schriftelijk besteld/ bevestigd te worden met zo mogelijk opgave van het artikelnummer en met het projectnummer .c.q. ordernummer als referentie.

 

Levering

Levering geschiedt franco Nederland mits door middel van wegtransport bereikbaar. Voor orders met een netto orderwaarde lager dan      € 300,--excl. BTW, brengen wij transportkosten in rekening. Expres-en koerierskosten worden extra doorberekend

 

Levertijd

Wij streven naar een optimale dienstverlening door middel van snelle levertijden en scherpe prijsstellingen. Aan de door de afdeling verkoop afgegeven levertijden kunnen echter nooit rechten worden ontleend.

Retourzendingen

Retourzendingen kunnen enkel plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de afdeling verkoop. Goederen worden enkel in de originele verpakking, ongeopend, franco retour genomen, Net standaardproducten en maatwerk worden niet t genomen. Na akkoord zullen de retour genomen goederen tegen 90% van het netto factuurbedrag worden gecrediteerd.

                             

Transportschade

De verpakking en de inhoud dienen altijd voor ontvangsthandtekening gecontroleerd te worden. Eventuele beschadigingen dienen op de vrachtbrief door de ontvanger vermeld te worden Transportclaims kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien een kopie van de vrachtbrief is bijgevoegd, waarop de schade is aangetekend.

Betaling

Netto uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum mag 2% van het factuurbedrag exclusief BTW in mindering worden gebracht.

 

Assortiment

Ons assortiment wordt telkens aangepast aan de toenemende vraag van onze klanten. Kijk daarom regelmatig op onze website www.xstrel.com voor de meest actuele stand van zaken omtrent ons productaanbod en technische gegevens Daadwerkelijk geleverde modellen kunnen in detail afwijken van de in deze catalogus getoonde tekeningen en/of foto's.

Xstrel_logo_wit.png

Zwart
Stalen Deuren

Vraag hier uw offerte aan!

Neem contact op voor ons beste aanbod!

Bedankt voor het indienen!

  • Whatsapp
bottom of page